Nieuwe ideeën na de vakantie

Vóór de vakantie is een goede planning van de werkzaamheden tijdens de vakantieperiode van belang. Vakanties zijn immers deel van het bedrijfsproces. Maar na de vakantie gaat het werk weer op de gewone voet door. En daarom kijken we met frisse moed naar nieuwe inspiratie, die de medewerkers tijdens hun vakantie hebben opgedaan.
De rust en de andere omgeving kunnen zomaar nieuwe ideeën laten opborrelen in de gedachten van uw medewerkers. Het is de kunst om daar als bedrijf, als organisatie van te profiteren. Aandacht voor de medewerker is ook in deze fase van het bedrijfsproces belangrijk met het oog op een goed bedrijfsresultaat.

Vakantieverhalen in de pauze, bij vergaderingen en aan het bureau
Als het goed is zijn de medewerkers enthousiast over wat zij tijdens hun vakantie hebben meegemaakt. Collega’s, leidinggevenden en ondergeschikten luisteren graag naar elkaars vakantieverhalen. En ze vertellen er ook graag over. Die verhalen zijn inspirerend voor de onderlinge contacten en voor de samenwerking binnen het team. Bij de koffieautomaat, in de lunchpauze, bij vergaderingen en zelfs gewoon aan het bureau; overal vinden vakantieverhalen hun weg.
Het is echter de kunst om ook werkgerelateerde aspecten uit al die vakantieverhalen te distilleren. Want daarmee kunnen op onverwachte, volkomen natuurlijke wijze verbeteringen in het bedrijfsproces worden aangebracht. Ideeën die als vanzelf gedragen worden door de werkvloer, omdat ze spontaan zijn ontstaan. Het motiveert de medewerker juist om dit veranderingsproces handen en voeten te geven.

Gevolgen van vakantie voor beleid
Het belonen van creativiteit en inventiviteit is een uitstekend middel om de kwaliteit van het teamwerk te verbeteren. En juist na de vakantie – als iedereen fris is – kan de werkgever dat enorm benutten. Werknemers kunnen zo van vakantie naar vakantie werken en toch gemotiveerd hun werk blijven doen. Iets wat zich zal uitbetalen in de werksfeer en de productiviteit.
Misschien levert het zelfs ideeën op voor het totale beleid van de organisatie. Zoals dat bij de sociocratische methode bijvoorbeeld expliciet bevorderd wordt. Maar hoe het ook zij, een organisatie die de vruchten van de vakantieperiode optimaal benut, zal zijn marktpositie ongetwijfeld sterker zien worden.

Kantoorinrichting en de vakanties
Heeft uw organisatie aandacht voor het sociale wel en wee van de medewerkers? Zijn er mogelijkheden om de ideeën die tijdens de vakantie opborrelen na de vakantie in beleid om te vormen? Is het personeelsbeleid op dit punt flexibel genoeg? Biedt de inrichting van uw kantoor kansen op dit gebied?
Vakanties, organisatiebeleid en kantoorinrichting zijn voor Designkantoormeubilair geen vreemd terrein. Verre van dat! Het is veeleer onze specialiteit. De medewerkers van Designkantoormeubilair zijn deskundig en geven u graag vrijblijvend advies op maat. Daarom raden wij u aan om contact met ons op te nemen.